hamesh blank.png
logo_shohham B.png

על מנת לחזק את תחושת השייכות לשוהם ובנייה של קהילת צעירים מובילה ומעודדת הגירת צעירים חדשים ליישוב, אנו מחויבים תחילה בבניית הקשר עם משפחות צעירות. 

התכנית תלווה את ההורים הצעירים מתוך מטרה לשפר את חוויית הזוגיות וההורות, ותעשיר את הידע של ההורים בנושאים מגוונים כגון: שילוב קריירה ומשפחה, הורות מודרנית, משפחות חדשות וסדנא לאבות צעירים.

בדרך זו בחרנו להעניק לכם הזדמנות לבנות קשרים איתנים ועמוקים אשר ישפיעו על האווירה בבית באופן חיובי ובונה.