המועצה המקומית שוהם, מזמינה אתכם/ן להגיש בקשה לקבלת מלגה מטעמה לשנה"ל תש"פ. 
המלגה הינה על סך 2,000 ₪. ההרשמה למלגה פתוחה עד לתאריך 15.9.19.

 

קריטריונים לקבלת המלגה:

1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם או שהיה תושב/ת בחמש השנים האחרונות
2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי או אישור על השתתפות בעתודה האקדמית של צה"ל .
4. מבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  30 שעות. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד עד ליום 30.10.20. 
5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג  מערכת שעות של 21 שעות לימוד שבועיות  לפחות – סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. 
6. סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מפעל הפיס/מלגת מועצה אינם זכאים לקבלת מלגת המועצה.
7. אין להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה המלגה בעבר וניתנה ולו באופן חלקי. 

על מנת להגיש את הבקשה יש למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, בלינק כאן
** יודגש כי לא תתקבלנה בקשות ללא כל הפרטים והמסמכים המבוקשים בלינק.

 

המועצה המקומית שוהם, מזמינה אתכם/ן להגיש בקשה לקבלת מלגה בשיתוף מפעל הפיס לשנה"ל תש"פ. 
המלגה הינה על סך 10,000 ₪. ההרשמה למלגה פתוחה עד לתאריך 15.9.19.

 

קריטריונים לקבלת המלגה:

1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם או שהיה תושב/ת בחמש השנים האחרונות
2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי .
4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  130 שעות. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד במהלך שנת הלימודים תש"פ. 
5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג  מערכת שעות של 21 שעות לימוד שבועיות  לפחות – סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. 
6. סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מועצה/מלגת מפעל הפיס אינם זכאים לקבלת מלגת מפעל הפיס.
7. אין להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה המלגה בעבר וניתנה ולו באופן חלקי. 

על מנת להגיש את הבקשה יש למלא את הפרטים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים, בלינק כאן
** יודגש כי לא תתקבלנה בקשות ללא כל הפרטים והמסמכים המבוקשים בלינק.

hamesh blank.png
logo_shohham B.png